OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2016 roku.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2016 roku

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin

Cena oferty – 77 207.04 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę która spełnia warunki określone zapisami SIWZ i ma najniższą wartość cenową.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5

09-500 Gostynin

(1)

100,00

 

 

 

 100,00

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KOLMEX"

Kolankowo 26

87-600 Lipno

(2)

81,83

 

 

 

81,83

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

  

Baruchowo dnia: 2016-06-10