W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za 2015 rok

Data uchwały:
2016-05-30

Numer uchwały:
XX.154.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 maja 2016 r.