W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych w miejscowości Kurowo-Parcele, gmina Baruchowo

Data uchwały:
2016-05-30

Numer uchwały:
XX.152.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 maja 2016 r.