W sprawie:
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla gminy Baruchowo na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-05-30

Numer uchwały:
XX.150.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 maja 2016 r.