Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.07.2016.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2016-05-23

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Parcele odbyło się w dniu 23/05/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Z.P.U.H. BUDPAL Paweł Rusicki

ul. Wiosenna 3

87-800 Włocławek

495 800.00 zł

60 dni

36 miesiące

2

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech

ul. Dębowa 37

09-400 Płock

496 800.00 zł

75 dni

60 miesiące

 

 

Zamawiający

                                                                           Zastępca Wójta

                                                                            Krzysztof Grudziński