Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2016-05-16

Pismo: IBR.271.10.2016.KG                                                                                                         

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157, odbyło się w dniu 16/05/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 800 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

768 969.92 zł

60 miesiące

2

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

618 834.22 zł

84 miesiące

3

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

551 548.88 zł

84 miesiące

4

Konsorcjum: (Lider: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś)

ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn

678 492.29 zł

84 miesiące

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

782 012.50 zł

60 miesiące

 

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński