W sprawie:
skargi J.G. na działalność Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XIX.149.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 kwietnia 2016 r.