W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016.

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XIX.145.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 kwietnia 2016 r.