W sprawie:
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XIX.142.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 kwietnia 2016 r.