Kontrola w Urzędzie Gminy Baruchowo przeprowadzona przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Przedmiot kontroli:

kontrola zadania pn. Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo