OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Zbigniew Frankowski

Bogucin    84, 87-811 Fabianki

Cena oferty - 8 056.50 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

M-PRO mgr inż. Maciej Czaplicki

ul. Kopernika    62, 87-820 Kowal

Cena oferty - 12 300.00 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

Zbigniew Frankowski

Bogucin    84, 87-811 Fabianki

Cena oferty - 3 690.00 zł

 

M-PRO mgr inż. Maciej Czaplicki

Uzasadnienie wyboru: Wybrano Wykonawcę którego oferta zgodnie z zapisami SIWZ zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Zbigniew Frankowski

Uzasadnienie wyboru: Wybrano Wykonawcę którego oferta zgodnie z zapisami SIWZ zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Zbigniew Frankowski

Uzasadnienie wyboru: Wybrano Wykonawcę którego oferta zgodnie z zapisami SIWZ zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Kubicki

ul. Jasna 18B/4

87-800 Włocławek

1 - Cena (koszt) – 65,50

65,50

1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84

87-811 Fabianki

1 - Cena (koszt) – 100,00

100,00

2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej

M-PRO

mgr inż. Maciej Czaplicki

ul. Kopernika 62

87-820 Kowal

1 - Cena (koszt) – 100,00

100,00

3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

ELEKTROL.PL

Wiesław Małecki

ul. Jeżynowa 8

87-800 Włocławek

1 - Cena (koszt) – 30,00

30,00

3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84

87-811 Fabianki

1 - Cena (koszt) – 100,00

100,00

 

 

Baruchowo dnia: 2016-02-22