Kontrola w Urzędzie Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Przedmiot kontroli:

kontrola zadania pn. Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II - Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baruchowo

 

Zakres kontroli: kontrola wykonania zadania - wizytacja w terenie