W sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programemwspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa


Data uchwały:
2016-02-24

Numer uchwały:
XVII.132.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 marca 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego