Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Pismo: IBR.271.03.2016.AW/4                                         

 

 

                                                                                                 Baruchowo dnia: 2016-02-18

 

                                                      

                                                        P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie rozeznania cenowego na:

Usługi: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

 

HANDEL  Jacek Czajka

Baruchowo 72A, 87-821 Baruchowo

na: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego za cenę

 23 229.78

 

 

W terminie składania ofert, tj. do dnia 2016-02-10 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe ofert.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto/brutto

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WALDI

Baruchowo 98

87-821 Baruchowo

18.900,00

23.247,00

-

2.

HANDEL Jacek Czajka

Baruchowo 72A

87-821 Baruchowo

18.886,00

23 229,78

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. numer oferty 2

firma (nazwa) HANDEL Jacek Czajka

adres ul. Baruchowo 72A 87-821 Baruchowo

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

 

 

Zastępca Wójta

                                                                                              Krzysztof Grudziński