Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.02.2016.AW                                                                                                         

 Baruchowo,  2016.02.05

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 04.02.2016r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych  ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1

Sita Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31

09-400 Płock

135 000,00

-

2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

78 900,00

-

3

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

120 000,00

-

 

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

 Krzysztof Grudziński