Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.01.2016.AW                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2016-01-28

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem odbyło się w dniu 28/01/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 85 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

BUD MAT Materiały Budowlane Sp. z o.o.

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

82 664.73 zł

-

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL  Sp. z o.o. Bydgoszcz  Zakład Nr 2 Rypin

Bielawki 5

87-500 Rypin

77 170.20 zł

36 miesięcy

3

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

76 625.31 zł

36 miesięcy

4

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

79 856.52 zł

36 miesięcy

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

 Krzysztof Grudziński