OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

Zakład Produkcyjno - Handlowy MARKOSTAL mgr inż. Marek Tyniec

99-300 Kutno

ul. Powstania Styczniowego 21

Cena oferty - 1 171 582.76 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę którego oferta zgodnie z zapisami SIWZ zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Termin wykonania

 

Razem

1

Zakład Produkcyjno - Handlowy MARKOSTAL mgr inż. Marek Tyniec

ul. Powstania Styczniowego 21

99-300 Kutno

(9)

  95,00

  5,00

 

  100,00

1

ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.

Perzyce 46

63-760 Zduny

(1)

  94,67

  5,00

 

  99,67

1

WODNER II Kazimierz Żurawski

Ner Kolonia 22

99-222 Wartkowice

(6)

  94,27

  5,00

 

  99,27

1

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o

ul. Gronowska 4 /A

64-100 Leszno

(4)

  91,40

  5,00

 

  96,40

1

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.k

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

(2)

  87,51

  5,00

 

  92,51

1

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 stycznia 92

64-100 Leszno

(5)

  83,89

  5,00

 

  88,89

1

P.P.U. PRO-MET H.Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna

ul. Borecka 29a

63-720 Koźmin Wielkopolski

(8)

  79,32

  5,00

 

  84,32

1

Konsorcjum: (lider: PHU "JA-MAR"

Jacek Przestrzelski )

ul. Wesoła 87

18-400 Łomża

(7)

  75,29

  5,00

 

  80,29

1

ECOL-UNICON Sp. z o.o.

ul. Równa 2

80-067 Gdańsk

(3)

  66,31

  5,00

 

  71,31

1

FUNAM Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

(10)

  0,00

  0,00

 

  0,00

1

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

(11)

  0,00

  0,00

 

  0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

10

FUNAM Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

11

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

FUNAM Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

Art. 24 ust. 2 pkt 4

 

- oferta została złożona po czasie przewidzianym zapisami SIWZ na złożenie oferty

2

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

Art. 24 ust. 2 pkt 4

 

- oferta została złożona po czasie przewidzianym zapisami SIWZ na złożenie oferty

 

 

Baruchowo dnia: 2016-01-22

 

 

    Z up. Wójta

 

Krzysztof Grudziński

   Zastępca Wójta