Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.21.2015.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2016-01-14

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki odbyło się w dniu 14/01/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 100 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.

Perzyce 46

63-760 Zduny

1 175 648.63 zł

do dnia 30.05.2016r.

2

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.k

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

1 271 820.00 zł

do dnia 29.05.2016r.

3

ECOL-UNICON Sp. z o.o.

ul. Równa 2

80-067 Gdańsk

1 678 517.86 zł

do dnia 30.05.2016r.

4

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o

ul. Gronowska 4A

64-100 Leszno

1 217 700.00 zł

do dnia 30.05.2016r.

5

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 stycznia 92

64-100 Leszno

1 326 809.75 zł

do dnia 30.05.2016r.

6

WODNER II Kazimierz Żurawski

Ner Kolonia 22

99-222 Wartkowice

1 180 668.77 zł

do dnia 30.05.2016r.

7

Konsorcjum: PHU "JA-MAR" (lider: PHU "JA-MAR" Jacek Przestrzelski )

ul. Wesoła 87

18-400 Łomża

1 478 347.39 zł

do dnia 30.05.2016r.

8

P.P.U. PRO-MET H.Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna

ul. Borecka 29a

63-720 Koźmin Wielkopolski

1 403 240.17 zł

do dnia 15.05.2016r.

9

Zakład Produkcyjno - Handlowy MARKOSTAL mgr inż. Marek Tyniec

ul. Powstania Styczniowego 21

99-300 Kutno

1 171 582.76 zł

do dnia 30.05.2016r.

 

 

Zamawiający

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński