W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016

Data uchwały:
2015-12-28

Numer uchwały:
XV.121.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego