Przynależność Gminy  Baruchowo do  stowarzyszeń i związków

Rok 2014

1. Związek Gmin Wiejskich RP

2.Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”

3.Fundacja Aktywni Razem z siedziba w Łącku

 

Rok 2015

1. Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu