W sprawie:
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XIV.115.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego