W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XIV.107.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 listopada 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego