Kontrola w Urzędzie Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dniu 03.11.2015r.

Przedmiot kontroli:

- kontrola zadania pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej".