W sprawie:
sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.99.2015

Podjęta przez:
XII.99.2015

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego