W sprawie:
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych


Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.93.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego