K O M U N I K A T

 

  Stosownie do art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że na tablicach ogłoszeniowych w każdym sołectwie można umieszczać bezpłatnie plakaty komitetów wyborczych nie zasłaniając urzędowych obwieszczeń.

 

Teresa Pawlak