Kontrola w Urzędzie Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Przedmiot kontroli:

- kontrola ex post w wyniku typowania zadania pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej