W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015

Data uchwały:
2015-09-15

Numer uchwały:
XI.80.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 września 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego