Komunikat dotyczący udostępnienia spisu wyborców

 

W dniach 17 – 31 sierpnia br., w godzinach pracy Urzędu istnieje możliwość sprawdzenia, czy wyborca został ujęty w spisie wyborców. Informacji takiej udziela się na pisemny wniosek wyborcy, w tym celu należy się zgłosić osobiście z dokumentem tożsamości do pokoju nr 10, w godz. pracy Urzędu.

 

Wzór wniosku o udostępnienie do spisu wyborców w załączniku