W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2004 roku

Data uchwały:
2004-09-30

Numer uchwały:
XIX/111/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2004-09-30