W sprawie:
przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Skrzyneckim

Data uchwały:
2015-08-07

Numer uchwały:
X.77.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego