W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2015-08-07

Numer uchwały:
X.75.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 października 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko-Pomorskiego