Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.16.2015.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2015-07-17

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele od km 0+000 do km 1+505 odbyło się w dniu 17/07/2015 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 350 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

AL. Kazimierza Wielkiego 1B

87-800 Włocławek

250 876.95 zł

15 dni

48 miesięcy

2

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

283 882.67 zł

15 dni

48 miesięcy

 

 

Zamawiający

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta