K O M U N I K A T

Wójt Gminy Baruchowo informuje, że na tablicach ogłoszeniowych w każdym sołectwie podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej mogą bezpłatnie umieszczać plakaty wyborcze nie zasłaniając urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.