W sprawie:
statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

Data uchwały:
2015-05-14

Numer uchwały:
VIII.61.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego