W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015

Data uchwały:
2015-04-23

Numer uchwały:
VII.48.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 23 kwietnia 2015 r. ii podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego