K O M U N I K A T

 

Informuję wyborców, że w Urzędzie Gminy – pokój nr 10, do dnia 4 maja br. każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór w załączeniu).

Teresa Pawlak

Sekretarz Gminy