K O M U N I K A T

 

W dniu 20 kwietnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali nr 1 Urzędu Gminy Baruchowo odbędzie się losowanie zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Teresa Pawlak

Sekretarz Gminy