W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015

Data uchwały:
2015-03-19

Numer uchwały:
VI.37.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 marca 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego