Wykaz projektów uchwał na obrady VI sesji Rady Gminy Baruchowo

dnia 19 marca 2015 r.

 

1.     Projekt uchwały nr VI.37.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015.

2.     Projekt uchwały nr VI.38.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

3.     Projekt uchwały nr VI.39.2015 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

4.     Projekt uchwały nr VI.40.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

5.     Projekt uchwały nr VI.41.2015 w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie lub ustalenie nazw miejscowości na terenie Gminy Baruchowo.

6.     Projekt uchwały nr VI.42.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kłótno o zmianę nazwy miejscowości z Kłótno na Kłotno.

7.     Projekt uchwały nr VI.43.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

8.     Projekt uchwały nr VI.44.2015 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

9.     Projekt uchwały nr VI.45.2015 w sprawie skargi P.  .... na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr VI.46.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.