Baruchowo, 2015-03-10

 

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Baruchowo informuje, że na tablicach ogłoszeniowych w każdym sołectwie komitety wyborcze mogą bezpłatnie umieszczać plakaty wyborcze, nie zasłaniając urzędowych obwieszczeń dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Z up. Wójta

Teresa Pawlak

                                                                                             Sekretarz Gminy