WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA OBRADY V SESJI RADY GMINY BARUCHOWO:

1.     Projekt uchwały nr V.33.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015.

2.     Projekt uchwały nr V.34.2015 w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2015.

3.     Projekt uchwały nr V.35.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek na okres 10 lat.