Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

 

Dotyczy sprawy: IBR.271.01.2015                                                     Baruchowo dnia: 2015-01-20

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty od km 0+000 do km 2+210 odbyło się w dniu 20/01/2015 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 900 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

2 047 301.90 zł

zgodnie z SIWZ

72 miesiące

2

STRABAG Sp. z o.o. Dyrekcja Centralna Oddział Toruń

ul. Polna 121

87-100 Toruń

2 029 187.15 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

3

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

1 449 992.84 zł

zgodnie z SIWZ

96 miesięcy

4

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

AL. Kazimierza Wielkiego 1B

87-800 Włocławek

1 598 939.35 zł

zgodnie z SIWZ

72 miesiące

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

1 343 760.24 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

 

Zamawiający

 

Krzysztof Grudziński