Projekty uchwał na obrady IV sesji Rady Gminy Baruchowo

dnia 16 stycznia 2015 r.

 

1.     Projekt uchwały nr IV.27.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

2.     Projekt uchwały nr IV.28.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015.

3.     Projekt uchwały nr IV.29.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie ewidencyjnym Kurowo Babia Góra, jednostka ewidencyjna Baruchowo.