PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podczas obrad XLVI sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 06 listopada 2014 roku zostały uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać na terenie gminy Baruchowo od 2015 roku. Stawki  wynoszą:

 

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (zł)

Górne granice stawek (zł)

PODATEK ROLNY

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego do podatku

112,50

153,43

Podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych

225,00

306,85

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny z 1 ha fizycznego

41,5470

41,5470

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

a) od gruntów (za 1m2 powierzchni) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

0,89

 

0,90

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)

 

4,56

 

4,58

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz na tereny mieszkaniowe i drogi wewętrzne o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców

 

0,26

 

0,47

- pozostałych

0,46

0,47

b) od budynków lub ich części (za 1m2 powierzchni użytkowej)
- mieszkalnych

 

0,74

 

0,75

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

21,00

 

 

23,13

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

10,75

 

10,80

- związane z prowadzeniem działalnosci gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnosci leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych swiadczeń

 

4,68

 

4,70

- letniskowo – rekreacyjnych

7,61

7,77

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,20

7,77

c) od budowli (ich wartości)

2%

2%

Opłata targowa (za każdy dzień) Uchwała Rady Gminy Baruchowo Nr.XXXVII.236.2014  z dnia 28.01.2014r.

a) przy sprzedaży z ręki: np. kosz, skrzynka itp. w części niezadaszonej

5,00

767,68

b) przy sprzedaży z ręki, np. kosz, skrzynka itp. w części zadaszonej

7,00

767,68

c) przy sprzedaży ze stanowisk niezadaszonych

10,00

767,68

d) przy sprzedaży ze stanowisk zadaszonych

15,00

767,68

e) przy sprzedaży zwierząt  do 0,5 roku życia oraz przy sprzedazy ze straganów odpustowych i innych tego typu urządzeń

20,00

767,68

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (w zł)

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

900,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.104,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

1.200,00

  b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

1.248,00

 c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

1.296,00

  d) równej lub wyższej niż 15 ton

1.800,00

·      - o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

1.344,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

1.404,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

1.452,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.500,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.548,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

1.896,00

·       o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.650,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

1.704,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

1.752,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

1.800,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

1.896,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

1.296,00

b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

1.404,00

c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

1.500,00

d) równej lub wyższej niż 15 ton

2.004,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

1.404,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

1.500,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

1.596,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.704,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.800,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

2004,00

·       o liczbie osi cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.800,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

1.896,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

2004,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

2.700,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

2.800,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.00,00

 

 

 

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.296.00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.704,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

2.004,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

2.196,00

·       o liczbie osi trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

1.704,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

2.004,00

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa z innym systemem zwieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.404,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.800,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

2.196,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

2.425,51

- o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

2.208,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

2.492,33

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton

996,00

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej 12 ton, a mniej niż 18 ton

996,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.104,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

1.296,00

·       o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton

1.104,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

1.200,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.404,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

1.692,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.404,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1.692,00

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.200,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.296,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

1.500,00

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż 28 ton

1.200,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

1.404,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.704,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

2.004,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.596,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1.896,00

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc

1.704,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

2.196,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Baruchowo:

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU  Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005