W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
III.21.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego