W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2014-12-03

Numer uchwały:
II.15.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 28 listopada 2014 r.