W sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baruchowo na lata 2014-2021

Data uchwały:
2014-12-03

Numer uchwały:
II.13.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 3 grudnia 2014 r.