WYBORY DO RADY GMINY BARUCHOWO

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

 

do Rady Gminy Baruchowo sporządzony dnia 17-11-2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Baruchowie

                                                                                                                

I. Dla wyboru Rady Gminy w Baruchowie utworzono 15 okręgów wyborczych; w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego.

 

II. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 15 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów.

 

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat.

 

1.     Wybory odbyły się

2.     Głosów ważnych oddano          130

3.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

1.

KILICHOWSKI Kazimierz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

7

8

2.

BREWERSKI Robert

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

5

2

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

 

1.

KILICHOWSKI Kazimierz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

7

8

 

 

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.

 

1.     Wybory odbyły się

2.     Głosów ważnych oddano          171

3.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

1.

KOMOREK Jarosław Roman
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

8

6

2.

MECHUŁA Mariusz

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

8

5

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

 

1.

KOMOREK Jarosław Roman
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

8

6

 

 

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat.

 

4.     Wybory odbyły się

5.     Głosów ważnych oddano          52

6.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

1.

ZIELIŃSKI Teodor
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

3

0

2.

OSMAŁEK Janusz Andrzej

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

2

2

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

 

1.

ZIELIŃSKI Teodor
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

3

0

 

 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.

 

7.     Wybory odbyły się

8.     Głosów ważnych oddano          135

9.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

10.    1.

RUDZIŃSKI Józef
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

1

1

1

2.

ZIELIŃSKA Jadwiga

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

2

4

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.       1.

RUDZIŃSKI Józef
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

1

1

1

 

 

 

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat.

 

2.     Wybory odbyły się

3.     Głosów ważnych oddano          91

4.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

5.       1.

BILIŃSKI Tomasz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

5

8

2.

WACHULAK Anna Emilia

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

*

8

3.

KWAŚNIEWSKI Robert Piotr

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  20

 

*

*

*

2

5

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.       1.

BILIŃSKI Tomasz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

5

8

 

 

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.

 

2.     Wybory odbyły się

3.     Głosów ważnych oddano          97

4.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

5.       1.

PAWLAK Rafał
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

6

8

2.

LENARTOWSKI Włodzimierz Andrzej

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

2

9

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

 

1.       1.

PAWLAK Rafał
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

6

8

 

 

 

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.

 

2.     Wybory odbyły się

3.     Głosów ważnych oddano          113

4.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

1.

TERPIŃSKA Jadwiga
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

6

0

2.

PAWLAK Andrzej Paweł

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

5

3

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.

TERPIŃSKA Jadwiga
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

6

0

 

 

 

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat.

 

5.     Wybory odbyły się

6.     Głosów ważnych oddano          102

7.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

8.       1.

DYBOWSKI Jan Zenon
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

6

4

2.

WAĆKOWSKI Piotr

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

3

8

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.       1.

DYBOWSKI Jan Zenon
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

6

4

 

 

 

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.

 

2.     Wybory odbyły się

3.     Głosów ważnych oddano          95

4.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

1.

GOSPODAROWICZ Małgorzata
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

4

8

2.

TOMASZEWSKI Janusz

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

4

7

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

1.

GOSPODAROWICZ Małgorzata
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

4

8

 

 

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat.

 

5.     Wybory odbyły się

6.     Głosów ważnych oddano          124

7.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

8.       1.

MICHALSKI Arkadiusz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

9

2

2.

NOWAKOWSKA Joanna Magdalena

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

3

2

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.       1.

MICHALSKI Arkadiusz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

9

2

 

 

 

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat.

 

2.     Wybory odbyły się

3.     Głosów ważnych oddano          107

4.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

5.       1.

SŁOWIŃSKI Wojciech Henryk
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

7

5

2.

SZPRYNGIEL Dorota

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

3

2

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.       1.

SŁOWIŃSKI Wojciech Henryk
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

7

5

 

 

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat.

 

2.     Wybory odbyły się

3.     Głosów ważnych oddano          178

4.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

5.       1.

OSTROWSKI Zdzisław Szczepan
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

1

4

2

2.

LEONIAK Elżbieta Jadwiga

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

3

6

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

 

1.       1.

OSTROWSKI Zdzisław Szczepan
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

1

4

2

 

 

 

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat.

 

2.     Wybory odbyły się

3.     Głosów ważnych oddano          79

4.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

1.

JĘDRZEJCZAK Grażyna Marzena
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

5

7

2.

SIDWA Władysław

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

2

2

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.

JĘDRZEJCZAK Grażyna Marzena
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

5

7

 

 

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat.

 

5.     Wybory odbyły się

6.     Głosów ważnych oddano          146

7.     Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

1.

ŁUKASIEWICZ Piotr Włodzimierz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

8

7

2.

KRAJEWSKA Maria

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

5

9

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

1.

ŁUKASIEWICZ Piotr Włodzimierz
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

8

7

 

 

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat.

 

8.     Wybory odbyły się

9.     Głosów ważnych oddano          96

10. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 

11.    1.

KORALEWSKI Kazimierz Józef
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

5

9

2.

CHOJNACKI Tomasz

zgłoszony/a przez KWW Alternatywa Samorządowa, Lista nr  19

 

*

*

*

3

7

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:

 

1.       1.

KORALEWSKI Kazimierz Józef
zgłoszony/a przez KWW „Razem z ludźmi i dla ludzi”, Lista nr  18

 

*

*

*

5

9

 

 

 

 

 

IV.**)     Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:

 

brak osób pełniących funkcję mężów zaufania

 

 

V.**)     Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:

 

brak zarzutów

 

 

VI.**)   Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”

 

            brak uwag

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:

 

1. Mrozowicz Hanna Urszula -

Przewodniczący

.................................................................................

2. Brylińska Beata Katarzyna

Zastępca Przewodniczącego

.................................................................................

3. Gołembiewski Roman

Członek

.................................................................................

4. Jankowska Karolina

Członek

.................................................................................

5. Kozakowska Marzena

Członek

.................................................................................

6. Leśniewska Teresa Alina

Członek

.................................................................................

7. Maślanka Katarzyna

Członek

.................................................................................

8. Ozimek Patrycja Małgorzata

Członek

.................................................................................

9. Zasada Wioleta

Członek

.................................................................................

<>

 

 

 

(pieczęć Komisji)

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

Zestawienia wyników głosowania z 15 okręgów wyborczych.

Załączniki

Protokół wyników głosowania - Rada Gminy (366.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2014-11-17 14:20:28
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2014-11-17 14:20:37
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2014-11-17 14:45:40
Ostatnia zmiana:2014-11-17 14:45:59
Ilość wyświetleń:2799
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij