Wybory WÓJTA GMINY BARUCHOWO

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

                                                                                                                                                                                                                                                              

Sporządzony dnia 2014-11-17 r. przez Gminną Komisją Wyborczą w Baruchowie

 

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych właściwych

do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania(umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

*

*

*

2

9

0

0

1a

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców(obywatele polscy)

*

*

*

2

9

0

0

1b

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców(obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

*

*

0

 

 

Uwaga!  Suma liczb z pkt. 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1

2

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)

*

*

*

1

7

6

3

2a

w tym w części A spisu wyborców(obywatele polscy)

*

*

*

1

7

6

3

2b

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

*

*

0

 

 

Uwaga!Suma liczb z pkt. 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt. 2.

3

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)

*

*

*

*

*

1

7

4

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

*

*

*

*

*

*

0

5

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

*

*

*

*

*

*

0

5a

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

*

*

*

*

*

*

0

5b

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

*

*

*

*

*

*

0

5c

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania

*

*

*

*

*

*

0

5d

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania

*

*

*

*

*

*

0

5e

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny

*

*

*

*

*

*

0

 

 

Uwaga!Liczba z pkt. 5 nie może być większa od liczby z pkt. 4.

6

Liczba kart wyjętych z urny

*

*

*

1

7

6

3

6a

wtym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga!  Liczba z pkt. 6pomniejszona o liczbę z pkt.6a powinna być równa liczbie z pkt. 2. Dodatkowo liczba z pkt.6a nie może być większa od liczby z pkt.5e.

7

Liczba kart nieważnych(innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)

*

*

*

*

*

*

0

8

Liczba kart ważnych

*

*

*

1

7

6

3

9

Liczba głosów nieważnych(z kart ważnych)

*

*

*

*

*

3

8

9a

w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów

*

*

*

*

*

*

6

9b

w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata

*

*

*

*

*

3

2

9c

w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga!  Suma liczb z pkt 9a. – 9c. musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt 9.

10

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów
(z kart ważnych)

*

 

*

 

*

 

1

 

7

 

2

 

5

 

Uwaga!  Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt. 8.

11.       Na poszczególnych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez
Komitet Wyborczy

Liczba głosów ważnych

1

Sadowski Stanisław Bernard

Komitet Wyborczy Wyborców "Razem z ludźmi i dla ludzi"

*

*

*

1

3

6

0

2

Kierzkowski Henryk

Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samorządowa

*

*

*

*

3

6

5

Razem

*

*

*

1

7

2

5

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem” i głosów nieważnych (pkt 9) musi być równa liczbie z pkt 8, czyli liczbie kart ważnych.

II. Komisja stwierdziła, że:

12. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 863.

13.1) Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta

 

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy

Sadowski Stanisław Bernard

Komitet Wyborczy Wyborców "Razem z ludźmi i dla ludzi"

 

III.   uwagi i adnotacje

15.**)   Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:

brak osób pełniących funkcję mężów zaufania

 

16.**)   Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:

brak zarzutów

 

17.**)  Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”:

brak uwag

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

 

1. Mrozowicz Hanna Urszula -

Przewodniczący

..........................................................................................

2. Brylińska Beata Katarzyna

Zastępca Przewodniczącego

..........................................................................................

3. Gołembiewski Roman

Członek

..........................................................................................

4. Jankowska Karolina

Członek

..........................................................................................

5. Kozakowska Marzena

Członek

..........................................................................................

6. Leśniewska Teresa Alina

Członek

..........................................................................................

7. Maślanka Katarzyna

Członek

..........................................................................................

8. Ozimek Patrycja Małgorzata

Członek

..........................................................................................

9. Zasada Wioleta

Członek

..........................................................................................

 

 

 ***)    W razie zgłoszenia uwag przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji wobec zarzutów należy dołączyć do protokołu.

1)       Wypełnia się w przypadku sytuacji, o której mowa w art. 473 § 1.

2)       Wypełnia się w przypadku sytuacji, o której mowa w art. 473 § 2.

3)       Wypełnia się w przypadku sytuacji, o której mowa w art. 473 § 3.

Załączniki

Protokół wyników głosowania - Wójt Gminy (731.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2014-11-17 14:14:55
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2014-11-17 14:15:08
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2014-11-17 14:45:40
Ostatnia zmiana:2014-11-17 14:45:59
Ilość wyświetleń:2966
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij